เปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานในร่างกาย

ในขณะที่เราคาดว่าการสร้างในเนื้อเยื่อไขมันจะทำให้ไขมันมีสุขภาพดีเรารู้สึกประหลาดใจที่การเปลี่ยนแปลงระดับของโปรตีนเฉพาะอย่าง FoxO ในเซลล์เยื่อบุผนังทวารหนักมีอิทธิพลอย่างมากต่อระดับกลูโคสในร่างกายและการเพิ่มน้ำหนักตัว เราจะเสนอแนวคิดใหม่ว่ากิจกรรมของเซลล์เยื่อบุผนังเซลล์สามารถเปลี่ยนแปลงความสมดุลของพลังงานในร่างกายได้