ร่างข้อตกลงการถอนเงินครอบคลุมประเด็น

ร่างข้อตกลงการถอนเงินครอบคลุมประเด็นที่เรียกว่า “การหย่าร้าง” เนื่องจากสหราชอาณาจักรเตรียมออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึง “การตั้งถิ่นฐานทางการเงิน” จากสหราชอาณาจักรซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 39 พันล้านเหรียญ นาย Barnier กล่าวในการแถลงข่าวในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันพุธที่กล่าวถึงประเด็นสำคัญประการหนึ่งของการหย่าร้างปัญหาชาวไอริช “ชายแดนหนัก”

เขาบอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการตรวจร่างกายสินค้าหรือโครงสร้างพื้นฐานที่ชายแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์สหภาพยุโรปจะทำงานร่วมกับสหราชอาณาจักรเพื่อตกลงข้อตกลงทางการค้า อย่างไรก็ตามหากการเจรจาล้มเหลวจะใช้มาตรการ การแลกเปลี่ยนที่ปราศจากพรมแดนอันเป็นรากฐานของข้อตกลงสันติภาพที่ยุติความขัดแย้งในไอร์แลนด์เหนือ